Leczenie
endodontyczne

Czyli leczenie kanałowe.
Polega na udrożnieniu, oczyszczeniu, wyjałowieniu i szczelnym wypełnieniu kanałów korzeniowych

Jest przeprowadzane w zębach objętych nieodwracalnym procesem zapalnym miazgi, czyli żywej tkanki zawierającej zakończenia nerwowe oraz drobne naczynia krwionośne doprowadzające do zęba składniki odżywcze.

W przebiegu zaawansowanej choroby próchnicowej miazgę zęba kolonizują bakterie chorobotwórcze, powodując jej nieodwracalny stan zapalny, który jest bezwzględnym wskazaniem do leczenia endodontycznego. Nieleczony przechodzi bowiem w zgorzel (czyli gnilny rozpad) który w niedługim czasie być punktem wyjścia ropnia okołowierzchołkowego lub torbieli korzeniowej.

Celem leczenia endodontycznego jest ratowanie zęba, który nie leczony musiałby zostać usunięty.

Powodzenie leczenia kanałowego jest zależne od stopnia zaawansowania procesu zapalnego obejmującego ząb i tkanki okoliczne oraz od odporności osobniczej pacjenta. Niezbędna jest także współpraca pacjenta na poziomie systematyczności wizyt kontrolnych, jak również sumiennego przestrzegania zaleceń lekarza prowadzącego.