Diagnostyka
radiologiczna

Pełen zakres obrazowania rentgenowskiego, niezbędny we wstępnej oraz szczegółowej diagnostyce stomatologicznej.

RTG ortopantomograficzne (tzw. Panorama)

przesiewowe badanie rentgenowskie, pozwalające na wstępną ocenę kości szczęk i żuchwy, zębów zatrzymanych (w tym zębów mądrości) i zębów obecnych w jamie ustnej, a także zatok szczękowych.

RTG cefalometryczne

Czyli RTG boczne czaszki. Wykorzystywane głównie w ortodoncji do oceny wzorca wzrostowego, określania typu wady szkieletowej, planowania leczenia ortodontycznego z uwzględnieniem specjalistycznych parametrów cefalometrycznych, a także dokumentowania postępów leczenia dzięki możliwości wielokrotnego wykonywania tego typu zdjęcia RTG w identycznych warunkach projekcji.

RTG skrzydłowo-zgryzowe

Rodzaj RTG przylegającego. Szczególnie przydatne w diagnostyce próchnicy na powierzchniach stycznych zębów bocznych (trzonowych i przedtrzonowych).